ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดออกแบบและจัดทำฉลากอัจฉริยะ (DTN Smart labelling Contest 2023)

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎉🎉
นายสกรรจ์ เกียรติบุญศรี
นางสาวนันท์นลิน มณีรัตนกุลชัย
นักศึกษาภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม
ชั้นปีที่ 4

🏆ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดออกแบบและจัดทำฉลากอัจฉริยะ (DTN Smart labelling Contest 2023)
จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์
พร้อมรับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรกับคุณภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์

#AADKmitl
#AADwetheFutureCreator
#KmitlFIGHT