ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการ Asean design challenge 2024 Bangkok

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม🎉

ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการ Asean design challenge 2024 Bangkok

นายแทนไท ชัยบุรินทร์ (ชั้นปีที่ 4)
ชื่องาน : Sawasdee Ropeway
รางวัลที่ได้ : Best Creative Award

นายสกรรจ์ เกียรติบุญศรี (ชั้นปีที่ 4)
ชื่องาน : Sabai Transport
รางวัลที่ได้ : Exellence Award

นายปัณณธร ฮีมินกูล (ชั้นปีที่ 2)
ชื่องาน : KHOTCHASAN Transport
รางวัลที่ได้ : Popular Vote Award
ในงาน Asean design challenge 2024 Bangkok