ขอแสดงความยินดีกับ นายฤทธิรุกธ โรจนานุกูล​พงศ์​ นักศึกษาเอกศิลปะสามมิติ จากภาคศิลปกรรม

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎉🎉

นายฤทธิรุกธ โรจนานุกูล​พงศ์​
นักศึกษาเอกศิลปะสามมิติ จากภาคศิลปกรรม

🏆ได้รับรางวัล ได้รางวัล​รองชนะเลิศ​อันดับ 1
ชื่อผลงาน: พื้นที่ภายใน
เทคนิค: สื่อผสม

จากโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (Young Artists Talent) ครั้งที่​ 15 จัดโดย สำนักงานศิลป​วัฒนธรรม​ร่วม​สมัย​ กระทรวง​วัฒนธรรม
โดยโครงการนี้เริ่มจากการคัดเลือก portfolio และ proposal ของนักศึกษาจาก 23 มหาวิทยาลัย จำน​วนกว่า ​90 คน เหลือจำน​วน 40 คน มาเวิร์คช้อปและปฏิบัติงานศิลปะในแนวทางของตัวเองตามหัวข้อ “ศิลป์เชื่อมสัมพันธ์” ที่​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฎภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 5-7 มีนาคม จากนั้นมีการคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดให้ได้รับรางวัล พร้อมทั้งจัดแสดงที่สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ภูเก็ต​ ตั้งแต่วันที่​ 8-31 มีนาคม 2567

#AADkmitl
#AADweTheFutureCreator
#KmitlFIGHT