โดนดีย์ | Art Thesis Exhibition 2024

⚠️ โดนดีย์ | Art Thesis Exhibition 2024

👍🏻 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์จากนักศึกษา สาขานิเทศศิลป์ ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🎖 รวบรวมผลงาน เด็ดๆ ดีย์ๆ โดนๆ ของเหล่านิเทศศิลป์ ลาดกระบัง ที่รับรองได้เลยว่า เด็ด ดีย์ โดน แน่นอน!

ธีสิส ‘โดนดีย์’
🗓️ วันที่ 21-23 มิถุนายน 2567
📍 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (centralwOrld) โซน Eden

#AADkmitl
#weTheFutureCreator
#KmitlFight