Creative Startup 2022

5 ทีมผู้ชนะ Creative Startup…
ปฐมบท ของ AAD Unicorn!!!!

 

จบลงไปแล้วกับ Creative Startup 🚀🚀🚀🚀
อย่างเป็นทางการครั้งแรกของประเทศไทย
และนี่คือภาพบรรยากาศวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 8.8.2022 ในงาน Creative Startup 2022
ขอแสดงความยินดีกับ 5 ทีมสุดท้าย 🏆🏆🏆🏆🏆
🏆 NIRANAN,
🏆 START,
🏆 US,
🏆 XAVAGE,
🏆 YAYAYA
ที่ได้รับรางวัล Seed Fund ทีมละ 100,000 บาท พร้อมจดบริษัท ได้ลงมือทำจริง ให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เป็น CEO กันจริงๆ ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ไปเลยจ้าาาา 🥰😊☺️

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

ทั้ง สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี NIA ,ThaiBev, EISA ,สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy Agency CEA ที่ทำให้เกิดโครงการดีๆ แบบนี้ให้กับเด็กๆ ค่ะ
ขอขอบคุณ
🚀 ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์
รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
CEO และผู้ก่อตั้ง iTAX
นายกสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย
สำหรับการจุดประกายน้องๆ เรื่อง Startup

ขอขอบคุณกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่มาให้คอมเม้นที่มีค่าแก่น้องๆ

🚀 ผศ.ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สจล.
🚀 ดร. อริญชยา ตรีคุณประภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ AADx KMITL.
🚀 คุณสุรพล อุทินทุ
ผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
🚀 คุณสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์
นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
🚀 ดร. นน อัครประเสริฐกุล
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน)
🚀 คุณภูเบศ วิทยาสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร โครงการพิเศษ สำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
🚀 ดร.พยัต วุฒิรงค์
Global Head of Innovation, Most Valued Business
🚀 Mr. Martin Venzky-Stalling
ที่ปรึกษาอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)
🚀 คุณเศรษฐวัฒก์ ศรีวิโรจน์
President Nebula by MQDC
🚀 คุณอุษณี ศิริเรือง
ผู้เชี่ยวชาญสิทธิบัตร
🚀 คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์
ผู้ก่อตั้ง และดีไซน์ไดเรกเตอร์แบรนด์ QUALY บ.นิวอาไร จำกัด

และที่สำคัญต้องขอขอบคุณเหล่า Mentor ทุกท่าน

ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจคอยให้คำปรึกษาน้องๆ ทุกทีม
🚀คุณพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการค้า INDEX LIVING MALL PLC.
🚀คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
CEO & FOUNDER BARAMIZI GROUP & WAZZADU.COM
🚀คุณวริทธิ ตีรประเสริฐ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
🚀คุณธเนศ อรุณถาวรวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการออกแบบ บริษัท คิง เพาเวอร์ คลิก จำกัด
🚀คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์
CEO & FOUNDER บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด
แล้วพบกันอีกทีปีหน้า น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วม เตรียมไอเดียไว้ได้เลยยยยย