การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 14

“การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 14” เชิญชวนศิลปินร่วมสร้างแรงบันดาลใจและบอกเล่าเรื่องราวผ่านผลงานของคุณ ชิงเงินรางวัลสูงสุด 750,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวม 1,760,000 บาท ก้าวสู่เวทีระดับอาเซียนพร้อมโอกาสเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

การประกวดเปิดกว้างสำหรับศิลปินทุกท่าน ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดหัวข้อ ไม่จำกัดเทคนิคจิตรกรรม ศึกษากฎและกติกาการประกวด และส่งผลงานผ่านระบบ E-Submission ได้ทาง www.uob.co.th/poy ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Email: poy@uob.co.th หรือ โทร. 0 2343 4977, 0 2343 4964