การประกวดออกแบบแฟชั่นใน Theme : Winter is coming เปิดเวทีให้เยาวชนและดีไซเนอร์ไทยได้โชว์ไอเดียการออกแบบเสื้อผ้า แบบไม่จำกัดเทคนิค!

ครั้งแรกใน Metaverse กับการประกวดออกแบบแฟชั่นใน Theme : Winter is coming เปิดเวทีให้เยาวชนและดีไซเนอร์ไทยได้โชว์ไอเดียการออกแบบเสื้อผ้า แบบไม่จำกัดเทคนิค! ได้เฉิดฉายสู่โลกใหม่
❄️เริ่มรับสมัคร 15 ก.ค. 65 ถึง 31 ส.ค. 2565 !
❄️จัดโดย Twin Planet Metaverse
ไลฟ์สไตล์เมต้าเวิร์สที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิต มีความสุข และได้มีอาชีพใหม่ๆ ในโลกเสมือนได้อย่างมีอิสระ ดีไซเนอร์เป็นอาชีพหนึ่งที่สำคัญในโลกเมต้าเวิร์ส เพราะทุกคนจะมีอวตารเป็นของตนเอง และความแตกต่าง อัตลักษณ์ตัวตน รสนิยม เสื้อผ้าได้อย่างอิสระ
❄️วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้
เป็นเวทีแสดงผลงานให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการออกแบบ ศิลปะ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้โชว์ผลงานใน Metaverse
เปิดโอกาสพัฒนาศักยภาพ มีการจัด Workshop อบรมผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการ
ออกแบบในโลกเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
❄️คุณสมบัติ
1.สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
2.อายุ 15-30 ปี
3.สมัครในนามบุคคล หรือทีม ไม่เกิน 3 คน
4.ส่งผลงาน ได้ 1 ผลงาน หากต้องการส่งเพิ่ม
ต้องสมัครด้วยอีเมล์ใหม่รับ ID เพิ่ม
❄️กติกา
1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ระบบเริ่มเปิดรับสมัคร 15 กค 65 www.twin-planet.com เท่านั้น
2.ยืนยันตัวตนด้วย gmail โดย 1 gmail สมัครได้ 1 ID
3.หลังส่งผลงาน รับ ID ผู้สมัคร
4.ส่งผลงานเริ่ม 15 ก.ค. 65 ถึง 31 ส.ค. 2565 เวลา 24.00 น.
❄️ชุดที่ประกวด
1.ใช้หุ่นนางแบบ/นายแบบตามที่ระบบทำตัวอย่างให้เท่านั้น
2.ชุดที่ออกแบบไม่ล่อแหลมขัดต่อศีลธรรม ศาสนา เชื้อชาติ การเมือง
4.ผู้สมัครยืนยันว่าเป็นผู้ออกแบบเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
5.ผู้สมัครยินยอมให้ Twin Planet นำผลงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้
❄️ช่องทางการส่งประกวด
1.ส่งผลงานทาง www.twin-planet.com
2.ส่งงานเป็นไฟล์ JPG 2 ไฟล์ ตามขนาดที่ระบุ
3.เมื่อส่งผลงานเรียบร้อยผลงานจะถูกแสดงใน Metaverse ภายในวันรุ่งขึ้น
❄️รางวัล
รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินสด 3,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินสด 1,000 บาท 1 รางวัล
Popular Vote 2,000 บาท 1 รางวัล
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :https://metaverse.twin-planet.com/paris/fashion/#Home
❄️ติดตามข่าวสาร – ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Line@ : @twinplanet / Twinplanet.mkt@gmail.com
Number : 095-546-6748