ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคน ที่ได้รับรางวัล POPULAR VOTE จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมจัดแสดงภายในงาน ” AAD THESIS EXPO 2024: We, Future Creator “

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคน ที่ได้รับรางวัล🎉🎉
POPULAR VOTE
จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมจัดแสดงภายในงาน
” AAD THESIS EXPO 2024: We, Future Creator “
งานแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร จาก 6 ภาควิชา มากกว่า 300 ผลงาน
📅17-19 พฤษภาคม 2567
📌 MMAD X Fl.1-2, MunMun Srinakarin จร้าาาา
🎓 ชนะชล ผลเจริญ สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์
🏅 ชื่อผลงาน : เสียงดนตรีผ่านฝีแปรง (Crafting Melodies with brushwork)
🎓 ปวิตรา ชัยสมภพ สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
🏅 ชื่อผลงาน : Letho
🎓 จักรีนฤเบศร หวานเสร็จ สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
🏅 ชื่อผลงาน : Lomantic, Love
🎓 พชรกร ซื่อสัตย์บุญ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
🏅 ชื่อผลงาน : Interior Architecture Design Proposal Project For Ubonratchathani Craftsmanship Incubation Center.
🎓 บัณฑิตา เทอดเผ่าพงศ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
🏅 ชื่อผลงาน : โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เออบ้าน ศูนย์สร้างสรรค์เมืองกรุงเทพ INTERIOR ARCHITECTURE DESIGN PROPOSAL PROJECT FOR URBAAN CREATIVE CENTER, BANGKOK