ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มนสินี อรรถวานิช เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล CDAST AWARDS 2567 สาขาสถาปัตยกรรม รุ่นใหม่ 🏆 รางวัลดีเด่น

🎊🎊ขอแสดงความยินดีกับ🎊🎊
ดร.มนสินี อรรถวานิช
อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล
CDAST AWARDS 2567 สาขาสถาปัตยกรรม รุ่นใหม่
🏆 รางวัลดีเด่น

โดย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
ภายในงาน สถาปนิก’67 | Architect Expo 2024

#AADkmitl
#AADweTheFutureCreator
#KmitlFIGHT