ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

🎉🎉 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 🎉🎉
ขอแสดงความยินดีกับ

🎓 นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม
ปุณยนุช เชียงบุตร
รติ พรอำไพพรรณ
ชื่อทีม : Soft Power ranger

🏆 ได้รับรางวัลชมเชย ในแข่งขันรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 8 (The Real Graphic Design)
📌 จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม