ขอแสดงความยินดีกับ ภูชญา ชุมพล ภทรพรรณ ละม่อมสาย นักศึกษา ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้รับรางวัล Bronze award ในโครงการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม และออกแบบภายใน “AYDA Awards 2023” กับโจทย์ CONVERGE : CHAMPIONING PURPOSEFUL DESIGN

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎉🎉
ภูชญา ชุมพล
ภทรพรรณ ละม่อมสาย
นักศึกษา ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน
🏆 ได้รับรางวัล Bronze award
ในโครงการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม และออกแบบภายใน
“AYDA Awards 2023” กับโจทย์ CONVERGE : CHAMPIONING PURPOSEFUL DESIGN
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.พิยะรัตน์ นันทะ และ ผศ.ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล
จัดโดย NipponPaint