ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิตติชัย เกษมศานติ์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล CDAST AWARDS 2567 สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รุ่นอาวุโส 🏆 รางวัลดี

🎊🎊ขอแสดงความยินดีกับ🎊🎊
รศ.ดร.กิตติชัย เกษมศานติ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย สร้างสรรค์และนวัตกรรม

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล
CDAST AWARDS 2567 สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รุ่นอาวุโส
🏆 รางวัลดี

โดย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
ภายในงาน สถาปนิก’67 | Architect Expo 2024

#AADkmitl
#AADweTheFutureCreator
#KmitlFIGHT