ขอแสดงความยินดีกับ อ.สุรเชษฐ ไชยอุปละ ได้รับรางวัล Gold Prize ผลงาน UNSEEN ZOO EXHIBITION KIOSK

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎉🎉

อ.สุรเชษฐ ไชยอุปละ
อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม และรองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารองค์กร

🏆ได้รับรางวัล Gold Prize
ผลงาน UNSEEN ZOO EXHIBITION KIOSK
ในงาน Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition 2024 (IPITEx 2024) ***from 25 Countries
Hotsed by National Research Council of Thailand, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

#AADkmitl
#AADweTheFutureCreator
#KmitlFIGHT