คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. ขอแสดงมุฑิตาจิต และขอแสดงความยินดีกับ ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.
💐 ขอแสดงมุฑิตาจิต และขอแสดงความยินดีกับ ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน
🙏 และขอขอบคุณทุกท่าน ที่ทุ่มเทอุทิศตนทำงานให้กับคณะและสถาบัน ตั้งแต่ทำงานวันแรก จนถึงวันที่เกษียณอายุราชการ
ในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม “มุฑิตาจิต 2565 เกษียณอย่างเกษม เพชรงามลาดกระบัง”
ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง