คณะอาจารย์ และน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายในคณะฯ

งานบริหารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.
นำโดย ผศ.ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา รองคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารวิชาการ
ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายในคณะฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบรรยากาศในการเรียนการสอน และร่วมพูดคุยกับรุ่นพี่ ที่มาแนะนำการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในรั้วสถาบันฯ ให้กับน้องๆ ในครั้งนี้
ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566