มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2563 (ปีการศึกษา 2562)

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2563 (ปีการศึกษา 2562) สมัครขอรับทุนในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 เท่านั้น
โดยนักศึกษาสามารถยื่นใบสมัคร และ upload เอกสารหลักฐานต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต โดยเข้าเว็บไซต์ www.scholarship.tiscofoundation.org โดยไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร