มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อโครงการ “ASEAN+Scholarship”

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อโครงการ “ASEAN+Scholarship” เพื่อรับทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตในสาขาที่กำหนด ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีการอาหาร ด้านโภชนาการ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และด้านวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น
นักศึกษาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหรือดาวโหลดได้ที่ www.ajinomotofoundation.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร