สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ขอเชิญสมัครเขารับทุนการศึกษา Chevening Scholarships 2021/2022

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ขอเชิญสมัครเขารับทุนการศึกษา Chevening Scholarships 2021/2022 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และมีประสบการณ์ทำงานสองปีขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีศักยภาพที่จะกลายเป็นผู้นำในอนาคต สำหรับผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chevening.org/news/2020applications/ และสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ ภายในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563