สาดความสุขก่อนหยุดยาว💦 🌺กิจกรรมร่วมสนุก ขบวนรถแห่สงกรานต์ ตะลุยสาดความสุขพี่น้อง สจล. รอบสถาบัน

สาดความสุขก่อนหยุดยาว💦
🌺กิจกรรมร่วมสนุก ขบวนรถแห่สงกรานต์ ตะลุยสาดความสุขพี่น้อง สจล. รอบสถาบัน และร่วมสาดน้ำ ส่งความสุขกับ
รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล.
วันที่ 12 เมษายน 2566
📍 บริเวณหน้าอาคารทรงไทย คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ