💡Creative Startup 2023 Season 2

ถ้ากล้าต่อเติมฝัน มันส์ทางความคิด มีสิทธิเป็น Unicorn 🦄 สมัครขึ้นยานเลยค่ะ
.
💡Creative Startup 2023 Season 2
.
⭕️ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.
.
💸ชิงทุนสนับสนุน ทีมละ มากกว่า 100,000 บาท
.
📍เกณฑ์ในการรับสมัคร
1. ผู้สมัครเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือเป็นศิษย์เก่าของสถาบันที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปี (รหัสนักศึกษา 59) เท่านั้น
2. รับสมัครเป็น “รายบุคคล” เท่านั้น และผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ (**การจัดทีมจะเริ่มในช่วงการทำ Bootcamp**)
3. เป็นผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจหรือมีใจรักในการเป็นผู้ประกอบการ
**ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครให้ครบทุกข้อ**
✨อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ✨
และที่สำคัญ ยังไม่ต้องมีไอเดีย แต่ขอแค่มีใจ แค่อยากทำ Startup
มาเรียนรู้ เสริม เติมทักษะ มีกิจกรรมที่จะปั้นคุณเป็น Unicorn ตัวต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdr9hBO5pw1ml…/viewform
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📞 089-376-0427 (พี่่เต๋า)