คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า (รอบที่ 2) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
📣 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า (รอบที่ 2) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

🎓 สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
🎓 สถ.บ. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
🎓 ศป.บ. สาขาวิชานิเทศศิลป์
🎓 ศป.บ. สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
🎓 ศป.บ. สาขาวิชาการถ่ายภาพ
🎓 ศป.บ. สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
🎓 ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
🎓 วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
🎓 หลักสูตรควบ ๒ ปริญญา (หลักสูตรนานาชาติ) (วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม)

📌รับสมัคร วันที่ 15 ก.พ. – 15 มี.ค. 2566 ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission
🌏 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2566_1_news1_2657_2023_02_13-13-39-37_ae661.pdf