110

ผศ.กิตติ ศรมณี

วุฒิการศึกษา :

ศิลปอุตสาหกรรมบัณฑิต ทัศนศิลป์ สจล.

ความเชี่ยวชาญ :

เขียนบทภาพยนตร์ , ผลิตภาพยนตร์ , กำกับศิลป์ในภาพยนตร์
การออกแบบมีเดีย (การสื่อสารภาพเคลื่อนไหว/Film/Digital Media/Advertising)