0005

ผศ.วุฒิกร คงคา

วุฒิการศึกษา :
ศ.บ.จิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากรศ.ม.จิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร

ความเชี่ยวชาญ :
จิตรกรรม (Painting)
ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art)

เกียรติบัตร/รางวัล :
2535
– แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
– แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38
– แสดงงานศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 4 โดยบริษัท โตชิบา

2536
– แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคาร กรุงเทพฯ
– แสดงงานศิลปกรรมจิตรกรรม ภาพถ่ายและศิลปกรรมเด็ก ครั้งที่ 2 ประเทศบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

2537
– แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
– แสดงงาน “Two man Exhibition ชุด “ขาว-เทา-ดำ” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

2538
– แสดงงานจิตรกรรม พานาโซนิค ครั้งที่ 1
– แสดงงานศิลปกรรม ป.ต. ท. ครั้งที่ 10
– แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคารกรุงเทพฯ

2539
– แสดงงาน จิตรกรรม พานาโซนิค ครั้งที่ 2
– แสดงงานศิลปกรรม กลุ่ม S.O.S. ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
– แสดงงานศิลปกรรม โดยบริษัท ฟิลลิปมอริส
– แสดงงานศิลปกรรม กลุ่มไทยอีสาน

2540
– แสดงงานศิลปกรรม ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
– แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
– แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคารกรุงเทพ
– แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของ ธนาคารกสิกรไทย
– แสดงงานศิลปกรรมกลุ่มไทยอีสาน
– แสดงงานศิลปกรรมกลุ่ม “ขาว-เทา-ดำ” ครั้งที่ 2 ณ หอศิลปแห่งชาติ
– แสดงงานศิลปกรรมครบรอบ 55 ปี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปแห่งชาติ

2541
– แสดงงานคณาจารย์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

2542
– แสดงงานศิลปกรรมแห่งอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย

2543
– แสดงงานศิลปกรรมชุด “หลง รัก อำนาจ” ที่หอศิลป์ตาดู

2544
– แสดงงานศิลปกรรมกลุ่ม Scoporamine

2545
– แสดงงานศิลปกรรมกลุ่ม Four Shows

2546
– แสดงงานคณาจารย์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สจล.

2547
– แสดงงานโครงการแลกเปลี่ยนไทย-เยอรมัน 2005

การแสดงงานศิลปะเดี่ยว
2546
– แสดงงานเดี่ยวชุด Wallpaper ที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เกียรติประวัติ
2535
– รางวัลชนะเลศศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรม ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38
– รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โดยบริษัทโตชิบา

2536
– รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวง โดย ธนาคารกรุงเทพ

2537
– รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย

2538
– รางวัลดีเด่น จิตรกรรมพานาโซนิค
– รางวัลดีเด่น ศิลปกรรม ปตท.
– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคารกรุงเทพ

2539
– รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จิตรกรรมพานาโซนิค

2540
– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวงโดยธนาคารกรุงเทพฯ

2542
– รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดย บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส

2548
– รางวัลทุนเกียรติยศ ศิลป์ พีระศรี