Tokai University, Kyushu Campus ประเทศญี่ปุ่น ประกาศให้ทุนตามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2020 สำหรับอาจารย์ (Visiting scholars) และทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate students)

Tokai University, Kyushu Campus ประเทศญี่ปุ่น ประกาศให้ทุนตามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2020 สำหรับอาจารย์ (Visiting scholars) และทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate students) เพื่อไปแลกเปลี่ยนการทำวิจัยตามหัวข้อวิจัยที่กำหนดในเอกสารแนบ โดยผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารการสมัครที่คณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 18 กันยายน 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 50,000-70,000 เยนต่อเดือน พร้อมที่พัก

**สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารแนบ**

Application Form for Graduate Student 2020

Application Form for Visiting Scholar (2020)

Information about Graduate Student -Tokai Kyushu2020

Office of International Affairs (OIA)
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
1 Soi Chalongkrung1 Ladkrabang Bangkok 10520
Tel/Fax : +662 329 8140
Facebook: https://www.facebook.com/oia.kmitl/