Future Habitat for the Next Generation จินตภาพเมืองในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม

FutureTales Lab by MQDC ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดฟอรั่ม

🏘 “Future Habitat for the Next Generation จินตภาพเมืองในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม”

🎙การบรรยายพิเศษ เรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและความสำคัญของการออกแบบที่อยู่อาศัยในอนาคตของเราทุกคน ร่วมเปิดมุมมองแนวความคิด ต่อยอดความรู้ด้านอนาคตศึกษา และโอกาสในโลกเมตาเวิร์ส (Metaverse) เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนทุกกลุ่ม
ซึ่งงานนี้ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่อยู่อาศัย ผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเมตาเวิร์ส (Metaverse) มาสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับออกแบบที่อยู่อาศัยในอนาคต พร้อมทั้งสัมผัสประสบการณ์โชว์เคสจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Metaverse และโชว์เคสการออกแบบเมืองแห่งอนาคต (Future habitat showcase) อีกด้วย

🗓 ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.​ ณ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC) ชั้น 8 ตึก 101 True Digital Park